İSTANBUL’UN EN ESKİ OKULLARI

İstanbul öyle bir şehir ki tarihi bütünüyle barındıran, kimler geldi kimler geçti dedirten, uçsuz bucaksız bir yerleşim. İşte böyle bir şehirde eğitiminde önemi büyük ve tartışılmazdı. Bugün hala kimilerinin gelip, kimilerinin geçtiği o, 100 senelik okullar ayaktalar. Bizde bu okullardan bazılarını sizler için inceledik;

Boğaziçi Üniversitesi

Üniversitenin tarihi 1863’te kurulan Robert Lisesi’ne dayanıyor. Robert Lisesi zamanında kolej eğitimi verirken, yeni getirilen standartlardan dolayı Lise eğitimi vermek üzere, sistemini değiştirmiş ayrıca karma eğitim verebilmek adına Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ile birleşmiştir. 1971’e kadar Robert Koleji’nin erkek bölümü, Boğaziçi Üniversitesinin Bebek’te bulunan kampüsünde eğitim görmüştür, sonrasında değişen standartlar nedeniyle Robert Koleji bu binayı devlete bir üniversite yapması amacıyla bağışlamış, böylece burada üniversitenin temelleri atılmış.

Boğaziçi Üniversitesi

Aşiret Mektebi

Sultan 2. Abdül Hamit tarafından, aşiret ağalarının çocukları için 1892’de İstanbul Akaretler’deki bir binada açılan okul, sonraları Kabataş’taki Esma Sultan Konağına taşınmış kapanana kadar burada eğitim ve öğretim hayatına devam etmiştir. Aşiretlerin yoğun ve hakim olduğu bölgeleri koruyabilmek adına, aşiret ağalarının çocukları yetiştirilmek üzere bu okula alınmış, Osmanlı kültürüyle yetiştirilerek devlete ve saltana bağlanmak amaçlanmıştır. Başlangıçta sadece Arap aşiretlerinin çocukları alınırken, okulun prestijinin artmasıyla Kürt ve Arnavut aşiret reislerinin çocukları da okulda eğitim görmeye başlamışlar, sonrasında öğrenciler arasında çıkan siyasi görüş ayrılığı sonucunda bir ayaklanma üzerine kapatılmıştır.

Aşiret Mektebi

İstanbul Lisesi

Cağaloğlu’nda eskiden Düyun-u Umumiye (Osmanlı İmparatorluğunun dış borçlarını denetleyen kurum) binası olarak kullanılan, şimdilerde İstanbul Lisesi olarak öğrenim hayatına devam etmekte olan lise aynı zamanda Türkiye’nin en tanınmış ve en eski liselerinden biri. Okul Türkiye’de ilk kez “Lise” terimini kullanan, ilk öğrenci gazetesini yayımlayan, ilk kez yabancı bir dille eğitim veren ve ilk öğrenci tiyatro topluluğnu kuran bir okuldur. Bina her ne kadar mimar Alexandre Vallaury tarafından yapılmış olsa da, Mimar Sinan döneminin mimarlık özelliklerinden yansımalar vardır.

İstanbul Lisesi

İstanbul Üniversitesi

18 Kasım 1933’te Türkiye’nin ilk ve tek üniversitesi olarak kurulmuş ve eğitim hayatına başlamış olan okul, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun ‘un da devamıdır. İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u bilim ve kültür merkezi haline getirme isteğiyle, ülkenin ileri gelen bilim adamlarını İstanbul’a davet etti. Buluşmadan sonra, Fatih Sultan Mehmet 1 Haziran’da hocalarla Ayasofya’da bir araya gelerek vakit kaybedilmeden eğitime başlanmasını istedi. Bunun üzerine, Ayasofya’dan keşiş odaları medreselere dönüştürülerek bir eğitim süreci başladı, buda İstanbul’da eğitimin temeli yani yükseköğretimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. 

İstanbul Üniversitesi

Notre Dame De Sion Kız Lisesi

Taksim – Harbiye arasında Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan okul, Osmanlı’nın ilk kız lisesi olarak eğitim hayatına başladığında tarih 1856 yılını gösteriyordu. 7 Ekim’de İstanbul’a gelen rahibelerin öncülüğüyle Pangaltı semtinde bir yatılı okul yönetimini devralmasıyla açılan okul, 140 yıl boyunca kız lisesi olarak ve Tevhid-i Tetrisat Kanunu gereğince Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim hayatını sürdürdü. 1996 – 1997 yılında karma eğitime geçti ve eğitim hayatına devam ediyor. 

Notre Dame De Sion Kız Lisesi
 

Galatasaray Lisesi

Burası Osmanlı Dönemi’nde sarayın bilgi merkezi olmak amacıyla kurulmuş, sarayın eğitim birimlerinin, kütüphanenin ve hazine odasının yer aldığı büyük bir bahçe içine kurulu bir kompleksti. Bu alanda, padişah başta olmak üzere birçok kişinin bir şeyler hakkında danışabileceği, birçok alanda bilgi sahibi uzmanlar bulunuyordu. Bu uzmanların ilk ve orta eğitimini layıkıyla alabilmesi adına, 2. Bayezid 1481 yılında Galata Sarayı Ocağı adlı bu mektebi kurdu. 1675 yılında 10 yıllığına kapatılan kurum, 1715 yılında tekrar Galata Saray Medresesi adıyla açılarak 1820’ye kadar, acemi oğlanların eğitimine devam edilir, bu tarihten sonra da tıbbiye ve kışla olarak kullanılır. 19. Yüzyılın başlarında İstanbul’da Avrupalı örneklerine benzeyen bir okul açılması tartışıldı ve Galatasaray Lisesi uzun çabalar sonucunda eğitim hayatına başlamış oldu, şuanda Fransızca, İtalyanca, Türkçe, İngilizce ve Latince olarak eğitim vermekte olan bir lisedir. 

Galatasaray Lisesi0 yorum:

Yorum Gönder