İSTANBUL'UN İSİM HİKAYELERİ

Yıllar önce İstanbul yakınlarından geçen yolcular, şehre nasıl gidebiliriz diye sorarlarmış, bundan dolayı aslı Rumca’dan gelen İstanbul, şehre doğru olarak anlamlandırılıyor ve şehrin her semtinde ayrı bir isim hikayesi yatıyor, bizde sizler için bu hikayeleri araştırdık. İşte İstanbul’un semt semt isim hikayeleri;

AHIRKAPI

Osmanlı Dönemi’nde sarayın atlarının ve bakıcıların kaldığı bölüm olan “Has ahır” burada bulunduğundan, semtin adı Ahırkapı olarak adlandırılmıştır.

Ahırkapı İsim Hikayesi

AKSARAY


İstanbul Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildikten sonra, Fatih Aksaray’dan zorunlu olarak bu bölgeye Aksarayalılar getirmiştir, semt buraya yerleşen Aksaraylılardan adını almıştır. 

Aksaray İsim Hikayesi

ANADOLU HİSARI

Yabancı ülkelerin gemilerinin geçişlerini denetim altında tutabilmek amacıyla dönemin padişahı Sultan Yıldırım Bayezid tarafından içinde kale ve dışında surlar olmak üzere büyük bir hisar yaptırmış, adınada Anadolu Hisarı denmiştir, bundan dolayı semtin adı  Osmanlı Dönemi’nde yapılan büyük ve görkemli hisarla anılmaktadır.

Anadolu Hisarı İsim Hikayesi

BEYOĞLU

İstanbul’un simgelerinden biri olan semt için, iki çeşit rivayet bulunuyor. Bu rivayetlerden İlki Fatih Sultan Mehmed zamanında Trabzon Pontus Rum beylerinden birinin oğlunun (Aleksios Komnenos'un) İslamiyeti kabul ederek, bu sırtlarda sultanın izniyle bir konak yaptırıp burada yaşamasıyla ilgilidir. İstanbullular buraya o “bey’den dolayı Beyoğlu demişlerdir. Diğer rivayet ise burada oturanın Pontus Rum beylerinden birinin oğlunun değil Kanuni zamanındaki Venedik Elçisi Giritti’nin oğlunun Luigi Giritti’nin olduğudur. Başka bir rivayet ise burada oturan Venedik elçisine resmi yazışmalarda Beyoğlu dendiği için semtin adının bu şekilde anılmasıdır.

Beyoğlu İsim Hikayesi

TAKSİM

Osmanlı’da sular buralardan “taksim” edilip (bölünüp – paylaştırıldığı) dağıtım yapıldığı için semtin adı Taksim olarak anılmıştır. Osmanlı Dönemi’nde 18. yüzyılda yapılmış olan 1. Mahmut’un bütün bu yakaya su sağlayan çeşmesi ve maksem tesisleri, yeraltı künkleri döşenerek Galata’ya ve bazı uzak bölgelere su dağıtılırdı.

Taksim İsim Hikayesi

BEŞİKTAŞ

Meşhur 16. yüzyıl amirali Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı Donanması’nın Gemileri’ni Beşiktaş Koyu’nda “beş taş’a (beş Roma sütunu’na) bağladı. Bundan dolayı Türkler de bu kıyılara beş taş ( zamanla Beşiktaş) demişlerdir.

Beşiktaş İsim Hikayesi

CİHANGİR

Sultan Süleyma’nın  oğlu Cihangir zamanında ormanlık alan olan bu araziyi  çok severdi, çoğunlukla da burada ava çıkardı. Kanuni oğlu Cihangir’i çok severdi fakat Cihangir doğuştan fiziksel sorunları olan kambur bir çocuktu bundan dolayı çevresi tarafından pek sevilmezdi. Cihangir öldükten sonra, zaten diğer oğlu Şehzade Mustafa'yı öldürmesinden pişman olan Kanuni, bir de kalan sevdiği tek çocuğu Cihangir'i de yitirdi ve Cihangir’e atfen buraya Cihangir ismini koydu, bundan dolayı semt bu isimle anılmaktadır.

Cihangir İsim Hikayesi

NİŞANTAŞI

19. yüzyıl ortalarına dek bomboş çayırlık olan bu olanda atış talimleri yapılır, hedeflerin vurulduğu yerlere de mermerden yapılmış, üzeri yazılı nişan tahtaları dizilirdi. Günümüzde de burada dizili 5 adet nişı vardır, bunlardan ikisi Teşvikiye Camii avlusunda, diğeri ise dört yol ağzındadır. Diğer iki nişan taşı ise zamanla yapılan apartmanların dip kısımlarında kalmıştır. Bundan dolayı semt bu ad ile anılmaktadır.

Nişantaşı İsim Hikayesi

KANLICA

Semt için bir çok rivayet bulunmasına rağmen, en çok kabul gören isim hikayesi, Anadolu'dan kağnıları ile buraya topluca göç eden Türk halkının, bu ilginç taşıma araçlarının ismini, yerleştikleri köye ad olarak koyduklarıdır. “Kağnılıca”nın söylenişi sırasında bazı harflerinin yuvarlatılarak yutulması sonucu semtin ismi günümüzdeki şeklini almıştır. Ayrıca bu köyde yetişen ineklerin yedikleri ot dolayısıyla sütlerin renginin hafif pembeye çalmasından dolayı bu sütten yapılan yoğurdun çok lezzetli olması ile Kanlıca, yoğurdu ile meşhur bir semttir.

Kanlıca İsim Hikayesi

KANDİLLİ

17. yüzyılda Sultan 4. Murat burada bir köşk yaptırmış bu köşkü av yada arada bir uğrayıp kahve içilecek bir yer olarak kullanmıştır. Şehzadesinin doğduğu gecede buradaki ağaçları yüzlerce kandille süsletip şenlikler düzenlemiştir. O günden beri de semtin adı Kandilli olarak anılmaktadır.

Kandilli İsim Hikayesi

KADIKÖY

Yer değiştiren bir kavim yeni yerleşimlerine nasıl ulaşacaklarını öğrenmek için bir kahine danışır. Kahin kavimdekilere körlerin ülkesinin karşısına yerleşmelerini söyler. Bu günkü İstanbul'a ulaşan kavim bulundukları taraf boş iken karşı kıyıda bir yerleşim olduğunu farkeder. Bulundukları yerin avantaj ve güzelliklerini farkedemeyen karşı kıyıdaki insanların ancak kör olabileceklerini iddia edip İstanbul'a yerleşirler. Böylece bugünkü Kadıköy yöresindeki yerleşim körlerin yeri anlamındaki Kalkedon adını alır. Fatih’in İstanbul’u fethinden sonra şehrin yönetimi 2. Mehmet tarafından İstanbul kadısı Hızır Bey’e verilmiş, semtin adı da Kadıköy olarak değiştirilmiştir.

Kadıköy İsim Hikayesi

EMİNÖNÜ

Şehir eminleri yani İstanbul’un belediye hizmetleri gören görevli memurlar , Eminönü’nde bir konakta görevleri yürütürlerdi. Konak kıyıdan biraz gerideydi, bundan dolayı bu alan konağın denize doğru bakan tarafı anlamıyla yani Eminönü adıyla anılmaya başlandı.

Eminönü İsim Hikayesi

YEŞİLKÖY

Osmanlı’nın son dönemlerine dek Yeşilköy’de yaşayan halk burada bulunan Katolik kilisesinden dolayı “Aya Stefanos” diye adlandırırlardı. Romalılar zamanından beri yemyeşil çayırlarla kaplı bu yöre daha sonlarda ise Türkler tarafından Yeşilköy diye adlandırıldı.

Yeşilköy İsim Hikayesi

SULTANAHMET

14. Osmanlı sultanı olarak göreve başlayan 14 yaşındaki padişan 1. Ahmet bu alana, altı minareli bir camii ve birde külliyenin diğer birimlerini yaptırdı. Bundan dolayı Sultanahmet’in halkı ve padişahın yakın çevresi bu alanı Sultanahmet adıyla andı. Bundan dolayı semtin ismi , Padişah Sultan Ahmet’ten gelmektedir.

Sultanahmet İsim Hikayesi

ÜSKÜDAR

Zamanında Roma’nın askeri üssü olarak kullanılan “Skutarion Kışlası’ndan dolayı burası zamanla bu kışlanın isminin devşirmesiyle Üsküdar adını almıştır. Osmanlılar Medine toprağı saydıkları için Üsküdar’ı “Kabe Toprağı” ya da “Medine-i Üsküdar” olarak tanımlarlardı.

Üsküdar İsim Hikayesi


0 yorum:

Yorum Gönder